Tulevaisuuden
asiakkuus­johtaminen

K aikki yrityksen resurssit ovat riippuvaisia sen asiakkaista. Ilman asiakkaita, ei ole mitään. Yrityksen kehittymisen on käynnistyttävä asiakkaiden tarpeista ja tulosten ainut aito mittari on menestyminen asiakassuhteissa. Tästä huolimatta, asiakkuuksien johtaminen on monessa yrityksessä varsin kehittymättömällä tasolla. Systemaattinen, nykyaikainen asiakkuuksien johtaminen johtaa yrityksen kasvuun ja kannattavuuden kehittymiseen.

Asiakkuuksien johtaminen ei ratkea yksin järjestelmillä, koulutuksilla, analyyseilla, esimiestyöllä, tehokkaalla myynnillä tai erinomaisella asiakaspalvelulla. Asiakkuuksien johtamisen on oltava kokonaisvaltaista toimintaa jossa kaikki yrityksen toiminnot tähtäävät pitkäkestoisiin, kehittyviin asiakassuhteisiin. Menestyvässä organisaatiossa kaiken toiminnan merkitys ymmärretään asiakkuuksien kautta ja yritys toimii saumattomasti asiakassuhteiden kehittämiseksi.

“Emme usko perinteiseen valmennusperusteiseen muutokseen jossa kierrätetään samoja powerpoint- paketteja asiakkaalta toiselle.”

Sitoudumme vahvasti asiakkaidemme muutoshankkeisiin, mutta voimme tehdä sen ainoastaan mikäli meille annetaan mahdollisuus ymmärtää asiakkaidemme todellisuutta. Jokaisen yrityksen lähtökohdat poikkeavat toisistaan, joten myös kehityspolut voidaan valita ainoastaan ymmärtämällä perusteellisesti yrityksen nykytilanne.

Ghost yhdistää vahvan asiakkuuksien johtamisen sekä nykyaikaisen datan, tietojärjestelmien, verkkopalveluiden, sensoriteknologian ja IoT:n ymmärryksen, luoden asiakkailleen kilpailukykyä nykyisessä digitalisoituneessa liiketoimintaympäristössä.

Asiakkuus­johtamisen työkalut


TUTKIMUS

Meillä on kokemusta lukuisista organisaatioista, mutta tutkimme aina yrityksen nykytilanteen tarkasti projektin alussa. Metodit sovitaan hankekohtaisesti ja tyypillisesti tutkimus pitää sisällään seuraavia osa-alueita:

Yrityksillä on paljon dataa asiakkaistaan, mutta se on usein analysoimatonta ja luokittelematonta. Hankkeen aluksi laadimme kartan asiakasdatan tärkeimmistä lähteistä, varmistamme pääsyn raaka-dataan ja teemme asiakasdatasta syväanalyysin. Analyysi toimii pohjana organisaation yhteiselle näkemykselle ja antaa muutokselle tarvittavan faktapohjaisen tuen.

TUTKIMUS

Meillä on kokemusta lukuisista organisaatioista, mutta tutkimme aina yrityksen nykytilanteen tarkasti projektin alussa. Metodit sovitaan hankekohtaisesti ja tyypillisesti tutkimus pitää sisällään seuraavia osa-alueita:


JAETTU NÄKEMYS

Mikäli organisaation sisällä ei ole jaettua näkemystä sen nykytilanteen suurimmista haasteista ja kehityskohteista, ei muutos voi tapahtua toivotusti. Tutkimusvaiheen jälkeen pureudumme tyypillisesti alla mainittuihin osa-alueisiin.

JAETTU NÄKEMYS

Mikäli organisaation sisällä ei ole jaettua näkemystä sen nykytilanteen suurimmista haasteista ja kehityskohteista, ei muutos voi tapahtua toivotusti. Tutkimusvaiheen jälkeen pureudumme tyypillisesti alla mainittuihin osa-alueisiin.


KEHITYSKOHTEET

Kun ymmärrys nykytilan haasteista on jaettu, luomme tärkeimmille kehityskohteille polut joiden toteuttamiseen koko organisaatio sitoutuu. Osa kehitystä vaativista asioista voidaan toteuttaa nopeasti, mutta osa vaatii sitoutumista pitkäjänteisempään muutokseen. Osallistumme muutosten toteuttamiseen valituilta osin, varmistamme läpiviennin ja tuomme tarvittaessa osaamista myös kumppaniverkostostamme, esimerkiksi teknisten haasteiden selättämiseksi.

Kehityspolut sisältävät tyypillisesti ryhmien valmennusta, projektien johtamista ja läpivientiä, järjestelmäkehitystä, yksilösparrausta, sekä johtamismallien ja palveluiden kehittämistä. Jokaiseen projektiin valitaan kuitenkin yksilölliset, sille sopivat keinot, sillä valmista kaavaa emme suostu kopioimaan.

KEHITYSKOHTEET

Kun ymmärrys nykytilan haasteista on jaettu, luomme tärkeimmille kehityskohteille polut joiden toteuttamiseen koko organisaatio sitoutuu. Osa kehitystä vaativista asioista voidaan toteuttaa nopeasti, mutta osa vaatii sitoutumista pitkäjänteisempään muutokseen. Osallistumme muutosten toteuttamiseen valituilta osin, varmistamme läpiviennin ja tuomme tarvittaessa osaamista myös kumppaniverkostostamme, esimerkiksi teknisten haasteiden selättämiseksi.

Kehityspolut sisältävät tyypillisesti ryhmien valmennusta, projektien johtamista ja läpivientiä, järjestelmäkehitystä, yksilösparrausta, sekä johtamismallien ja palveluiden kehittämistä. Jokaiseen projektiin valitaan kuitenkin yksilölliset, sille sopivat keinot, sillä valmista kaavaa emme suostu kopioimaan.


UUDET TYÖKALUT

Uudet työkalut voivat olla johtamismalleja, asiakkuusstrategioita, asiakkuuksien hoitomalleja, asiakasvalinnan kriteeristöjä, asiakastyötä tukevia järjestelmiä, digitaalisia palvelukanavia tai muita oleellisesti asiakastyöhön vaikuttavia työkaluja. Erinomaiset visuaaliset kykymme auttavat organisaatiota innostumaan rakentamistamme työkaluista.

Emme kuitenkaan usko olevamme kaikkivoipia, joten kun omat taitomme eivät enää riitä, etsimme verkostostamme apua asiakkaan asian edistämiseksi.

UUDET TYÖKALUT

Uudet työkalut voivat olla johtamismalleja, asiakkuusstrategioita, asiakkuuksien hoitomalleja, asiakasvalinnan kriteeristöjä, asiakastyötä tukevia järjestelmiä, digitaalisia palvelukanavia tai muita oleellisesti asiakastyöhön vaikuttavia työkaluja. Erinomaiset visuaaliset kykymme auttavat organisaatiota innostumaan rakentamistamme työkaluista.

Emme kuitenkaan usko olevamme kaikkivoipia, joten kun omat taitomme eivät enää riitä, etsimme verkostostamme apua asiakkaan asian edistämiseksi.


MUU TARJOOMA ASIAKKUUSJOHTAMISEEN

Mikäli kokonaisvaltainen asiakkuusjohtamisen kehittäminen ei ole yrityksessänne ajankohtaista, tarjoamme täsmäiskuja seuraaviin haasteisiin:

Yritykselle optimaalisen CRM-järjestelmän valitseminen
CRM – käytön aktivointi ja optimointi
Asiakaslähtöisen verkkopalvelun suunnittelu

MUU TARJOOMA ASIAKKUUSJOHTAMISEEN

Mikäli kokonaisvaltainen asiakkuusjohtamisen kehittäminen ei ole yrityksessänne ajankohtaista, tarjoamme täsmäiskuja seuraaviin haasteisiin:

" Ilman asiakkaita"