Kasvukulttuurin
valmentaminen

Meidän on usein vaikea irrottautua menneisyy­destämme ja nähdä tulevaisuuden uudet mahdollisuudet. Usein ajattelemme huomista vain parempana versiona eilisestä. Kun keskustelu kääntyy aikaan huomiseen jälkeen, ajatuksissamme sekoittuvat usein pienet palaset erilaisista TED-esityksistä, Boston Dynamicsin robottivideoista sekä scifi-elokuvista.

Ilman yrityksen sisällä syntynyttä holistista ja jaettua tulevaisuudenkuvaa, syntyy helposti eri suuntaan sinkoilevia aloitteita ja projekteja, ilman selkeää punaista lankaa.

Muutos alkaa aina yksilöstä, mutta oppiessamme havainnoimaan maailmaa uudella tavalla ja huomatessamme uudet mahdollisuudet, saatamme tuntea olevamme yksin organisaatiossa. Siksi on tärkeää luoda samalla tavalla ajattelevien ihmisten yhteisöjä, joilla on yhteinen kieli tulevaisuudesta keskustelemiseen ja innovointiin.

Me Ghostissa olemme kehittäneet neljän kohdan koulutusohjelman, joka auttaa tiimejä näkemään tulevaisuuden mahdollisuudet ja kehittämään niihin sopivia palveluita. Koulutuskokonaisuus auttaa näkemään, ymmärtämään ja jakamaan käsityksemme tulevaisuudesta.

Koulutuksen osa-alueet

Koulutuksen osa-alueet

  • Mikä on yrityksemme tämänhetkinen rooli ekosysteemissä? Entä tulevaisuudessa?
  • Ketkä ovat kilpailijoitamme ja ketkä kumppaneitamme?
  • Miten olemme rajanneet toimialamme? Onko rajaus järkevä?
  • Mitä määrittelemämme toimialan ulkopuolella tapahtuu?
  • Millaisia resursseja jätämme käyttämättä?
  • Hidastaako toimintaamme vanhanaikainen ajatus omistamisesta ja kontrollista?