Tuotteista palveluihin

M onelle B2B-yritykselle palveluistuminen, eli fokuksen siirtäminen tuotteista ja tuotantoprosesseista palveluiden myymiseen, on suuri loikka. Tyypillisesti yrityksen resurssit on viritetty tuotteiden ja tuotannon ympärille. Koko kulttuuri tukee tätä historiallisista syistä.

Yrityksen fokuksen siirtäminen kerralla palveluihin on mahdotonta, mutta myös pienempien polkujen raivaaminen voi olla tuskallista. Mistä pitäisi aloittaa? Miten kehitysprojektit tukevat toisiaan? Onko palveluistumisen tarkoitus tukea aikaisempaa liiketoimintaa vai onko palveluliiketoiminnalla erilliset tavoitteet? Mitä asiakkaat oikeasti haluavat ostaa ja mitä meidän tulisi myydä?

M onelle B2B-yritykselle palveluistuminen, eli fokuksen siirtäminen tuotteista ja tuotantoprosesseista palveluiden myymiseen, on suuri loikka. Tyypillisesti yrityksen resurssit on viritetty tuotteiden ja tuotannon ympärille. Koko kulttuuri tukee tätä historiallisista syistä.

Yrityksen fokuksen siirtäminen kerralla palveluihin on mahdotonta, mutta myös pienempien polkujen raivaaminen voi olla tuskallista. Mistä pitäisi aloittaa? Miten kehitysprojektit tukevat toisiaan? Onko palveluistumisen tarkoitus tukea aikaisempaa liiketoimintaa vai onko palveluliiketoiminnalla erilliset tavoitteet? Mitä asiakkaat oikeasti haluavat ostaa ja mitä meidän tulisi myydä?

Palveluistumista voidaan lähestyä kolmelta eri tasolta:


Palvelukyvykkyyden kartoittaminen

Haastattelemalla henkilökuntaa ja asiakkaita, sekä käymällä läpi prosesseja, lukuja ja kilpailutilannetta voimme analysoida yrityksen vahvuudet ja heikkoudet. Niiden pohjalta ehdotamme parhaita palveluistumisen suuntia.

Palvelukyvykkyyden kartoittaminen

Haastattelemalla henkilökuntaa ja asiakkaita, sekä käymällä läpi prosesseja, lukuja ja kilpailutilannetta voimme analysoida yrityksen vahvuudet ja heikkoudet. Niiden pohjalta ehdotamme parhaita palveluistumisen suuntia.


Uusien palveluiden hahmottaminen

Käymme läpi nykyiset kehitysprojektit. Avaamme henkilökunnan ajattelua ja luomme yhdessä uusia palveluideoita. Valitsemme parhaat ideat, joille luomme konkreettiset kehityspolut. Voimme tarvittaessa sparrata palveluiden kehittämistä ja auttaa löytämään parhaat ulkoiset resurssit kehitystyön tueksi.

Uusien palveluiden hahmottaminen

Käymme läpi nykyiset kehitysprojektit. Avaamme henkilökunnan ajattelua ja luomme yhdessä uusia palveluideoita. Valitsemme parhaat ideat, joille luomme konkreettiset kehityspolut. Voimme tarvittaessa sparrata palveluiden kehittämistä ja auttaa löytämään parhaat ulkoiset resurssit kehitystyön tueksi.


Uuden palvelun kehittäminen

Voimme hypätä tukemaan yksittäisen palvelun kehittämistä. Tuomme rakenteita, kehitystyökaluja ja -malleja, sekä henkistä tukea ja kontakteja kehitystyöhön.

Uuden palvelun kehittäminen

Voimme hypätä tukemaan yksittäisen palvelun kehittämistä. Tuomme rakenteita, kehitystyökaluja ja -malleja, sekä henkistä tukea ja kontakteja kehitystyöhön.

Esimerkki toimintatavastamme